Contact

StrategieArt Team

 

Nina Mudrinić Milovanović   nina@strategieart.org
art director

 

Vladimir Mačar vm@strategieart.org


saradnici:
Feđa Paprić / photography

Jelena Koštica / graf. design

Aleksandar Despotović / video art

Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije

 

 

art@strategieart.org  |  strategieart@gmail.com